Projecten


Regulier onderhoud gemeente Hengelo

Voor de gemeente Hengelo verzorgt Ter Riele op basis van meerjarig regulier onderhoudscontract het beheer van de openbare ruimte in het gebied Wilderinkshoek in Hengelo. Gedurende het hele jaar zijn we dagelijks bezig om aan de beeldkwaliteit te voldoen, met succes. Om de vier weken is er een kwaliteitsschouw met de opdrachtgever, die we tot nu toe altijd goed hebben doorstaan. Om die reden hebben we ook een vervolgopdracht gekregen, namelijk het omvormen van diverse groene vakken in de gemeente.

Gemiddeld zijn er ongeveer vier à vijf medewerkers dagelijks aan het werk, waaronder een voorman en ook altijd een aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

In de winterperiode betroffen de werkzaamheden vooral snoeiwerkzaamheden. Verder zorgen we het gehele jaar voor onkruidbestrijding, onder ander met onze wave (met warmwatertechniek), grasmaaien en ander veelvoorkomend onderhoud.