Projecten


Onderhoud openbare ruimte Amersfoort

In de gemeente Amersfoort is Ter Riele verantwoordelijk voor twee integrale onderhoudsbestekken op basis van beeld, namelijk voor de bestekken “Soesterkwartier/Isselt” en “Kwartieren”. De volgende wijken vallen daaronder: Berg Noord, Berg zuid, Leusderkwartier, Vermeerkwartier en Dorrestein.

Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het in standhouden van het fysieke deel van de openbare ruimte wat is opgedeeld in o.a. de volgende objecten;

  • Groen, onverhard (gazons, bomen, sportvelden, begraafplaatsen en plantsoenen)
  • Speelvoorzieningen (speelondergronden, speelvloeren en toestellen)
  • “Verhardingen” (klinker, asfaltwegen, trottoirs en grindbermen)
  • Straat- en wegmeubilair (picknickbanken, afval/poepbakken, bankjes etc.)
  • Waterhuishouding en riolering

Beeldbestek

Aan de hand van een vastgesteld beeldkwaliteitsniveau door de gemeente Amersfoort is bepaald waaraan het beeld van het openbaar groen moet voldoen. Bij een beeldbestek kan er onderscheid gemaakt worden uit verschillende beeldkwaliteitsniveaus namelijk niveau A+, A, B, C of D. Een A+-niveau wil zeggen dat het beeldkwaliteitsniveau zeer hoog is. We hebben de verantwoording binnen deze integrale bestekken om het beeld op A-niveau te onderhouden.

Wij zijn er als Ter Riele BV erg trots op om voor de gemeente Amersfoort deel uit te mogen maken van het onderhoud in de openbare ruimte.