Projecten


Onderhoud en aanplanting voor Provincie Gelderland

Op basis van eerdere projecten is Ter Riele gevraagd door de Provincie Gelderland om diverse werkzaamheden uit te voeren. Het betrof vier grote bestekken in het Oostelijke deel van de Provincie, namelijk:

  • Snoeibestek; het onderhouden van bomen langs de Provinciale wegen.
  • Boomvlakkenbestek; het uitdunnen van diverse boomvlakken langs Provinciale wegen.
  • Essentaksterfte bestek; deze ziekte heeft het afgelopen jaar veel huisgehouden en in de regio Gelderland zijn veel essenbossen. In dit bestek hebben we vooral bosbouwwerkzaamheden uitgevoerd, namelijk het kappen van bomen. Maar wat je weghaalt moet je weer aanplanten, dus hebben we ook veel nieuwe bomen aan mogen planten.
  • Regulier plantbestek; ter compensatie van nieuwe wegenbouw en andere bomenkap, moesten er in de Provincie de nodige bomen worden aangeplant om het bestand op pijl te houden.

Voor Ter Riele een prachtig project met veel uitdagingen. Er is zes dagen per week gewerkt, in vijf ploegen met 15 à 20 mensen per dag. Doordat we te maken hebben met verkeersveiligheid bij werken langs de wegen, vergde het project veel voorbereiding in de planning en aansturing. Het is belangrijk om continu de vinger aan de pols te houden.

Het werk is bijna geheel met eigen materieel uitgevoerd. Hierbij hebben we bijvoorbeeld grote kranen, hoogwerkers en snippermachines ingezet. Naast zorgdragen voor verkeersveiligheid was ook het flora- en faunabeheer een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Bij aanvang van iedere werkzaamheid moest iedere individuele ploeg dagelijks een flora- en faunacheck uitvoeren en waar nodig maatregelen nemen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de winter van 2017/2018.