Projecten


Omvorming groen in Hengelo

Vanuit het reguliere jaaronderhoud voor de gemeente Hengelo heeft Ter Riele de opdracht verworven om in het najaar van 2017 de omvorming van een aantal groene/plantvakken te verzorgen. In de drie wijken Sogtoenhoek, Zwafertshoek en Beckum zijn deze vakken moeilijk op beeldkwaliteit te houden, door het type beplanting.

Ter Riele heeft in de drie deelgebieden op diverse locaties de vakken aangepakt. Eerst zijn bomen en struiken verwijderd en vervolgens zijn deze vervangen door een nieuwe en eigentijdse beplanting, beter passend bij de moderne uitstraling van de wijken.