Projecten


Herinrichting Leuvenumse Beek

In opdracht van waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten is de Leuvenumse beek aangepast om zorg te dragen voor een hogere ecologische waarde van de beek en betere betrokkenheid bij de omgeving. De beek zal nu bij piekafvoeren weer buiten zijn normale bedding treden. Rechte delen in de beek zijn weer meanderend gemaakt, hierdoor neemt de stroomsnelheid af en zal er ook minder erosie in de beekloop ontstaan. Tevens heeft de herinrichting er voor gezorgd dat deelgebieden nu voor een geleidelijke en permanente aanvoer van water zorgen zodat de beek in droge perioden niet meer droog komt te staan.