Projecten


Herinrichting groene ruimte Steenbrugge Deventer

In opdracht van Groenbedrijf Deventer hebben we de groene ruimte bij woningen in de Deventer’ wijk Steenbrugge opnieuw ingericht. In de bestaande situatie was er teveel hoogteverschil en hoge begroeiing, waardoor het uitzicht vanuit de woningen beperkt werd.

Wij hebben het complete terrein verlaagd, waarna de groene ruimte opnieuw is aangelegd. Bestaande beplanting, zoals bomen, zijn teruggeplaatst en nieuwe beplanting is aangelegd.

Zo kunnen de buurtbewoners weer genieten van de openbare ruimte in de wijk!